Privacy (NL)

Uiteraard is privacy een belangrijk onderdeel. Je wilt de foto’s voor jezelf houden en/of zelf bepalen wie ze wel of niet te zien krijgt.

Daarom werk ik ook met een zgn. “quitclaim”, hierin bevestig ik schriftelijk dat ik als fotograaf de gemaakte foto’s op geen enkele wijze mag publiceren en/of verspreiden* zonder schriftelijke toestemming van het model.

Na de fotoshoot zal er een quitclaim, in tweevoud worden getekend, door zowel het model als door mij als fotograaf.

Verder zullen de gemaakt foto’s na aflevering aan het model nog een week worden bewaard. Dit geeft het model de kans zelf een back up te maken van haar/zijn foto’s.
Een week na het afleveren zullen de foto’s bij mij van de computer worden verwijderd en kunt u hier niet meer op terugvallen mochten de foto’s om welke reden dan ook bij u verloren gaan.

Quitclaim

*Overmacht.
Mocht onverhoopt mijn computer worden gehackt of worden gestolen en bestanden/foto’s komen in andere handen, is er sprake van overmacht. Er zal in die situatie altijd aangifte worden gedaan. Mocht er na een dergelijke situatie bestanden/foto’s worden verspreid ben ik als fotograaf op geen enkele wijze aansprakelijk.