Prywatność (PL)

Oczywiście prywatność jest ważną częścią. Chcesz zachować zdjęcia dla siebie i/lub sam zdecydować, kto je zobaczy, a kto nie.

Dlatego też pracuję z tzw. „quitclaim”, w którym potwierdzam na piśmie, że jako fotograf nie mogę w żaden sposób publikować i/lub rozpowszechniać wykonanych zdjęć* bez pisemnej zgody modela.

Po zakończeniu sesji oświadczenie o rezygnacji zostanie podpisane w dwóch egzemplarzach, zarówno przez modelkę, jak i przeze mnie jako fotografa.

Co więcej, zrobione zdjęcia będą przechowywane przez kolejny tydzień po dostarczeniu modelowi. Daje to modelce możliwość samodzielnego tworzenia kopii zapasowych swoich zdjęć. Tydzień po dostarczeniu zdjęcia zostaną usunięte z mojego komputera i nie możesz już na to polegać, jeśli zdjęcia zostaną utracone z jakiegokolwiek powodu.

Zakończ żądanie Pobierz (Quitclaim)

*Siła wyższa.
W mało prawdopodobnym przypadku zhakowania lub kradzieży mojego komputera i zmiany właściciela plików/zdjęć jest to przypadek siły wyższej. W takiej sytuacji zawsze zostanie złożony raport. Jeśli pliki/zdjęcia zostaną rozprowadzone po takiej sytuacji, ja jako fotograf nie ponoszę żadnej odpowiedzialności.